Itsenäisyyspäivän Spesiaali: etukanteen raapustettu teksti

Oi ihana maa. niin
rikas kaikessa puutteessasikin
Oi ylevät peltomiehet.
niin auttavia ja anteliaita
hylätyssä asemassakin ja
vanhanaikasilla viljelyksillän-
ne kauran ja ohdakkeen
keskellä! Mitä nousisikaan
sinusta pyhä maa. mitä
saisitkaan sinä aikaan.
sitkeä pellon kyntäjä
    Jos… jos...